5 Akhlak Rasulullah Kepada Anak

5 Akhlak Rasulullah Kepada Anak Rasulullah adalah teladan kita semua dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam berakhlaq kepada anak. Berikut ini 5 akhlaq Rasulullah SAW terhadap anak yang patut kita teladani. Pertama, mendo’akan, kalau selama ini kita sering mendo’akan anak kita maka itu baik. Tapi ada yang lebih baik yaitu meneladani Rosulullah SAW dengan juga […]